درباره رویداد

به منظور بحث، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوط به علم هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و صنعت آب، انجمن هیدرولیک ایران به دنبال برگزاریی موفقیت‌­آمیز شانزده کنفرانس در سطح کشور، اینک در نظر دارد هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران را با همکاری گروه‌های مهندسی عمران و مهندسی آب دانشگاه شهرکرد برگزار نماید. اولویت نخست هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران تلاش برای به روز کردن محورهای کنفرانس می‌باشد. در این راستا، هدف اصلی ارتقاء کیفیت و کاربردی نمودن تحقیقات و نتایج آن‌هاست. ارائه آخرین دست‌آوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک، بررسی و ارایه راهکارهای عملی برای نیازهای صنعت آب کشور، توجه به شاخص‌های توسعه پایدار و بررسی مسائل آب و محیط زیست، انتظاری است که هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران جهت برآورده شدن آن تلاش خواهد کرد.

دریافت پوستر ثبت مقاله اخبار رویداد

ثانیه دقیقه ساعت روز روز شمار
0 0 0 0

تاریخ‌های مهم

شروع کنفرانس


سه شنبه ١٣ شهريور ١٣٩٧

3 روز

آغاز ثبت مقاله


جمعه ٣١ فروردين ١٣٩٧

124

پایان ثبت مقاله


چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

امکان تمدید: نامشخص

مهلت ثبت نهایی


۳ شهریور ۹۷

ثبت نهایی/سرویس/اسکان

شورای اجرایی کنفرانس

ریاست عالی کنفرانس

دكتر شايان شامحمدی

نائب رییس کنفرانس

دکتر مجید ابن علی حیدری

رئیس انجمن هیدرولیک

دکتر مسعود منتظری نمین

دبیر کنفرانس

دكتر بهزاد قربانی

دبیر علمی کنفرانس

دكتر محمود محمد رضاپور طبری

دبیر اجرایی کنفرانس

دكتر حامدرضا ظريف صنايعی

سخنرانان کلیدی

دکتر بهزاد قربانی
فرماندار در شهرستان‌های استان اصفهان و فارس
هیئت علمی دانشگاه از ۱۳۶۸ تا کنون
مدیر گروه آب
معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه شهرکرد
رییس دانشگاه پیام نور
فرماندار در شهرستانهای مختلف
مسئول ستاد حوادث غیر مترقبه استان اصفهان

Dr. Behzad Ghorbani                                 


دکتر ناصر طالب بیدختی
استاد دانشگاه شیراز، گروه مهندسی عمران

Dr. Naser Taleb                                

مقالات

کلیه پژوهشگران می توانند به هفدهمين کنفرانس ملی هيدروليك ایران مقاله ارسال نمایند:

دریافت فرمت مقالات (word) دریافت فرمت مقالات پوستری ثبت نام و ثبت مقاله

هزینه کنفرانس

داوری مقالات


20,000 تومان

افراد غیردانشجو


400,000 تومان

افراد غیردانشجو-عضو انجمن


300,000 تومان

افراد دانشجو


200,000 تومان

افراد دانشجو-عضو انجمن


150.000 تومان

مقاله دوم به بعد هر مقاله


100,000 تومان

اخبـار رویداد